Общи условия за ползване

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Моля запознайте се внимателно с Общите условия в този сайт, съгласно които Търговецът предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством https://katanaspeed.com/. Тези условия обвързват всички потребители след заявяване на поръчка. Потребителят/клентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Показаните продукти в този сайт не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца. Със заявяването на стоките Потребителите/Клиентите се съгласяват да закупят стоките.Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършени в български лева с ДДС. Появата на стоки, оборудване и спецификациите подлежат на промяна без предварително известие. Този сайт е само за информационни цели и при никакви обстоятелства не е предмет на публично предлагане. 
Всички радиомодели имат срок за доставка 7 - 10 работни дни освен ако не са налини в магазина. При потвърждение на доставката се уточнява наличността.


Поръчка
Преди да направите поръчка, моля прочетете внимателно описанието на продукта,технически характеристики, спецификации и експлоатация. Също така, внимателно прочетете условията за покупка, заплащане и доставка на стоките. Продажби от сайта BRCModels се извършват в целия свят. Наличието на кошничка показва наличието или отсъствието на стокaта от определената категория. Наличието или липса на стоки в склада се актуализира периодично. След като Потребителят/Клиентът избере желания продукт, може да го заяви съгласно Общите условия. Ценa
Ценaтa с безплатна доставка посоченa в сайта, e окончателнa за Потребителят/Клиента. При обявена цена, в която не е включена доставка, същата се заплаща отделно от Потребителят/Клиента на куриера при получаване стоката. Всички цени са в български лева с включен ДДС за единично количество. Цената на продукти, които не са в наличност може да бъде променена при наличие на същите. 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ 

За продадените стоки се прилага съответният гаранционен срок, осигурен от производителя на стоката. Гаранционният срок е 1 година от датата на покупка. В документа на производителя са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители. През този период при случай на заводски дефект изделието подлежи на безплатен гаранционен ремонт или замяна при невъзможност за извършване на ремонта. Ремонт се извършва от Търговеца или при голяма повреда от фирмата производител като транспортните разходи са за сметка на Търговеца. Максималният срок за извършване на ремонта е не повече от 30 дни. Ремонтът или замяната на повреденото изделие се извършва при наличие на: документ за продажба, запазена оригинална опаковка, документация, окомплектовка заедно с продукта. 

 

Гаранционни условия
Производителят гарантира безотказна работа по време на гаранционния срок, само ако използването на продукта е за целите, за които е произведен, при спазване на правилата за експлоатация, настройки, правилно боравене, условия за съхранение, поддръжка и навременна диагностика на възможните грешки и механични повреди части и детайли за продукти. В случай на производствени дефекти на части или в сглобката на продукта, Потребителят/Клиента да преустанови употребата на продукта и се свържете с Търговеца. На гаранционен ремонт или на подмяна подлежат само тези части или детайли на продукта, при които е установено производствен дефект. Ако ползването на неизправен продукт с производствен дефект предизвика повреда на други части и детайли, гаранция не се признава, гаранцията няма да покрива други части и щети освен фабричните дефекти. Всички други части, детайли и ремонти се заплащат от Потребителят/Клиента. Гаранцията не дава възможност за профилактика, почистване на модели, настройки и друг вид услуги. 


Гаранция не се признава
Потребителят/Клиентът губи правото за продуктови гаранции в случай на неправилна употреба, включително и неправилна експлоатация. Небрежно манипулиране с продукта. При наличието на механични повреди на продукта като: удари, падания, контакт с движещи се и недвижещи предмети. Опити за ремонт или промяна на конструкцията на продукта. Неправилен монтаж и настройка на продукта. Нормално износване на части и елементи в процес на експлоатация. Действието на тази гаранция не включва продукти, които имат ограничена продължителност на употреба: батерии, бои, лагери части и компоненти, които са предмет на нормално износване в експлоатация и подлежат на периодично подменяне, както и други продукти и аксесоари, подложени на силни механични натоварвания в експлоатация.

 

Ограничения на гаранцията
Моделите и техните съставни части са изложени на екстремни натоварвания по време на експлоатация. Потребителят/клиентът се задължава преди всяка употреба да проверява всички сглобки, съединения, връзки, настройки, резбови съединения и др. и задължително да се увери в изправността на 100% че моделът е технически годен за използване. Да са проверени за пукнатини,или други дефекти, състоянието на всички системи, сверени всички настройки и корекции, проверка на цялата електроника и радио системата за контрол, проверка на батерията че е напълно заредена и правилно включена. Гаранция не се прилага за тези части и компоненти, които са предмет на нормално износване при експлоатация и подлежат на периодична смяна: гуми и джанти, втулки, лагери, свободно движение съединители, валове,задвижващи ремъци, зъбни колела, съединител, спирачни дискове и накладки, подложки съединител, пружини, амортисьори и масло на амортисьорите, четка, комутатор, двигателите, купе на колата и т.н. Гаранцията не покрива щети на продукти, произтичащи от некомпетентна пред стартова подготовка, регулиране, контрол на продукта, неспазване на мерките за безопасност при употреба на неподходящо място, неадекватен контрол над разрешените условия за употреба, използване на неподходящо захранване, зарядни устройства, друга електроника, несъвместими компоненти, устройства или други такива.

 

ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ:
RC моделите, всички части, оборудване, електроника, радио-контрол и други аксесоари не са играчки! Това са технически сложни продукти, които изискват Потребителят да има необходимите умения за управление, поддръжка, ремонт, експлоатация, диагностика и други. Ако не разполагате с необходимите умения и опит, моля потърсете помощ от опитни моделисти, клубове или ни потърсете за консултация. RC моделите и техните компоненти са предмет на екстремни натоварвания по време на експлоатация като: висока скорост, преодоляване на препятствия, скокове и други, изпълнявани от модела. Не съществуват общоприети стандарти за управление на RC модели, както и техните компоненти, които осигуряват такива неща като: сила, издръжливост, надеждност и др. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира условията на експлоатация, подготовката на модела, безопасната му експлоатация, както и уменията при управлението от Потребителя/Клиента. След закупуването на този продукт цялата отговорност за правилната и безопасна експлоатация, съхранение на модела и всички вреди, причинени на имущество или здравето на трети лица Потребителят/Клиента напълно приема.

 

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ
Търговецът не носи отговорност за никакви щети на клиентите, пряко или косвено. Компенсация на клиентите при никакви обстоятелства не може да надвишава цената, платена за стоката. В съответствие със Закона за защита на потребителите, Търговецът гарантира, че доставените изделия не оказват никакво вредно въздействие върху здравето на потребителите/клиентите и са безопасни при спазване на правилата за експлоатация, описани от производителя в придружаващата документация.

 

ФОРС-МАЖОР 
Търговецът е освободен от отговорност за частично или пълно неизпълнение на задълженията по настоящото споразумение, ако това се дължи на форсмажорни обстоятелства като пожари, наводнения, земетресение, война, закони или наредби от държавни органи, които са задължителни за нас, произтичащи след поръчка, при условие че тези обстоятелства засягат пряко изпълнението на задълженията.